Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 15
ATMK ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI-SERGİSİ  › ATMK ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI
ATMK ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI

Sonuç BildirgesiGENEL BİLGİLER

Düzenleyen Kurum

: Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK)

Yarışmanın Adı

“2015 Işık Yılı'' Fotoğraf Yarışması  (Işık-Mekân-İnsan)

TFSF Onay No

: 2016-024

Yarışma Bölümleri

: Sayisal-Renkli

Yarışmanın Başlama Tarihi

: 31.12.2015

Fotoğraf Teslimi Bitiş Tarihi

: 08.03.2016

Jüri Toplanma Tarihi

: 15.03.2016

Sonuç Bildirim Tarihi

: 25.03.2016

Ödül Töreni

: 14 Nisan 2016

Ödüller
(her bölüm için)

1.lik Ödülü                       : 4.000.- TL

2.lik Ödülü                       : 2.500.- TL

3.lük Ödülü                      : 1.500.- TL

Sergilemeler (En fazla 20 adet)   :  250.-TL

Albüm Yayını

: Var

Seçici Kurulu Üyeleri

Banu MANAV                 ATMK YK üyesi

Ersin ALOK                    Fotoğraf Sanatçısı

İbrahim ZAMAN             Fotoğraf Sanatçısı

Nergiz ARİFOĞLU           ATMK YK Üyesi

Rengin ÜNVER               ATMK YK Başkanı

Tanju AKLEMAN             İFSAK YK Başkanı

Ufuk DUYGUN                YTÜ Öğretim Görevlisi

TFSF Temsilcisi

: Seraceddin AYYILDIZ

SONUÇ BİLGİLERİ

Katılan Kişi Sayısı

: 1774

Katılan Fotoğraf Sayısı

: 5640


 

Sayisal-Renkli Kategorisi Ödülleri

ÖDÜL

ADI - SOYADI

ŞEHİR1.lik Ödülü   

Aytül AKBAŞ

Kocaeli

 

2.lik Ödülü   

Hüseyin TÜRK

Ankara

 

3.lük Ödülü   

Mustafa GEZER

Kocaeli

 

SERGİLEME

Serdar ERTEKİN

İstanbul

 

SERGİLEME

Faruk KIRLI

İstanbul

 

SERGİLEME

İlknur ŞEN

İzmir

 

SERGİLEME

Mehmet ASLAN

Hatay

 

SERGİLEME

Hasan YILMAZ

Ankara

 

SERGİLEME

Nuri ÇOBAN

Kocaeli

 

SERGİLEME

Yılmaz KESİCİ

İzmir

 

SERGİLEME

İlkay TOKAÇ

Ankara

 

SERGİLEME

Sertaç SEREZ

Sakarya

 

SERGİLEME

Can AYDENİZ

İstanbul

 

SERGİLEME

Mehmet YASA

İzmir

 

SERGİLEME

Murat YILMAZ

İzmir

 

SERGİLEME

Emre SOYTÜRK

İstanbul

 

SERGİLEME

Ercan DEVECİ

İstanbul

 

SERGİLEME

Oğuz İPÇİ

Konya

 

SERGİLEME

Nurten ÖZTÜRK

İstanbul

 

SERGİLEME

Ufuk TEMİZ

İstanbul

 

SERGİLEME

Adem TÜRKEL

İstanbul

 

SERGİLEME

Sevinç DOĞU

İstanbul

 

SERGİLEME

Zehra ÇÖPLÜ

İstanbul

 
Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK)

“2015 Işık Yılı” Fotoğraf Yarışması

“Işık-Mekân-İnsan”


GİRİŞ:

Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK), Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’na (CIE, Commission Internationale de L’éclairage) üye olarak ve 1996 yılından itibaren Türkiye’yi temsil eden, uygulama ve imalata yönelik öneri geliştiren, standartların oluşması için altyapı oluşturma amaçlı bilimsel çalışmalar yürüten kurumsal bir yapıdır. ATMK’nin görevleri; Türkiye’de aydınlatma alanında ilerlemeleri ve çalışmaları özendirmek, yürütmek ve desteklemek, bilimsel toplantılar düzenlemek, yurtdışında yapılan toplantılarda ülkemizi temsil etmek, meslek içi eğitim faaliyetlerini organize etmek olarak özetlenebilir.

UNESCO tarafından 2015 yılı Uluslararası Işık Yılı (International Year of Light) olarak ilan edilmiştir. Bu bağlamda 2015 yılı boyunca, dünyanın çeşitli ülkelerinde bilimsel ve sanatsal faaliyetler düzenlenmektedir. CIE- Uluslararası Aydınlatma Komisyonu üyesi olarak faaliyetlerine devam etmekte olan Aydınlatma Türk Milli Komitesi de 2015 Uluslararası Işık Yılı kapsamında bir fotoğraf yarışması gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.

YARIŞMANIN KONUSU:

2015 Işık Yılı Ulusal Fotoğraf Yarışmasının teması;“Işık-Mekân-İnsan”dır. Işık yaşamımızda olduğu gibi fotoğraf sanatının da ayrılmaz bir parçasıdır.

Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK)’nin bu yarışma ile hedefi, fotoğraf sanatına katkının yanı sıra ışık konusundaki farkındalığı arttırmak, ışığın hayatımızdaki önemine vurgu yapmak, doğru aydınlatma konusunda bilinçlendirmek, konu hakkında ilgiyi canlı tutmak ve günümüz iletişim çağında giderek değeri yükselen fotoğraf sanatı aracılığı ile bu yılın izlerinin 2016’ya aktarıldığı, hatırlarda kalıcı belgesel nitelikte eserleri toplumla paylaşmaktır.

Yarışmaya sunulan eserlerde, iç mekân ya da dış mekân olarak iletilen karelerde fotoğraf teknik uygunluğu kadar, içeriğinde, yapay ışığın, bulunduğu yapının, mekânın, yüzeyin ya da çevrenin kullanım amacı, kullanıcıları, mimarisi, kent kimliği ile doğru yönde ilişki kurması, kalite ve anlam katması gibi çeşitli yönlerden de değerlendirilecektir.

KATILIM ŞARTLARI:

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Yarışmamız; seçici kurul, TFSF temsilcisi ve onların birinci derece yakınları dışında tüm halkımıza, amatör / profesyonel fotoğrafçılara açıktır.

3. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Renkli eserle katılabilir.

4. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Fotoğrafın, fotoğraf yarışması ve yarışma organizasyonu dışında sergilenmiş ve/veya yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

5. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

6. Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez; katılım durumunda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır. Buna ek olarak HDR (High Dynamics Range ) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.

7. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

8. Katılımcı, katıldığı fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

9. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

10. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır; katılımcı hakkında kural ihlali işlemi yapılır. Anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

11. Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı fotoğraf yarışmalarına katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince ilk kural ihlalinde 1 (bir) yıl, ikinci kural ihlalinde 3 (üç) yıl ve üçüncü kural ihlalinde süresiz olarak kısıtlanır. Başkasının fotoğrafını kullanan katılımcı TFSF onaylı yarışmalardan süresiz men edilir.

12. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

13. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

14. Ödül alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde ATMK’ye gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

15. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile Düzenleme Kurulu ve TFSF YK’nin kararları geçerlidir.

16. Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:

a) Fotoğraflar çevrimiçi (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org  adresinden yüklenecektir.

b) İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.

c) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

d) Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Küçük harfler kullanılmalıdır.

e) Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm tanımlaması yapan karakter (Renkli (Color) > C) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:

1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).

 2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için oeyil veya omery gibi).

3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Renkli (Color) > C).

4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).

5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin Ömer Eril Yılmaz isimli katılımcının “Işığın gizemi” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRoeyilC1_isigin_gizemi” veya “aydınlanmış köşeler” adlı 2 no’lu eseri için  “TRoeyilC2_aydinlanmis_koseler” gibi…

f) Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmelidir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi geçmemelidir.

g) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres fotoğraf yüklemesi için kullanılmaz. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.

h) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için ATMK sorumlu olmayacaktır

 

DİĞER HUSUSLAR:

  • Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğrafların yayın, telif, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birlikte ATMK’ye ait olacaktır. Bu eserler ATMK’nin arşivinde saklanacaktır. Ödül ve sergileme alan eserler ATMK tarafından kitap, reklam, broşür, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Ayrıca yarışmada başarılı olan eserler TFSF yayını olan Almanak 2016’da da yer alacaktır. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  • Planlanan sergi için ödül ve sergileme alan fotoğraflar ATMK tarafından bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
  • Fotoğraflar bastırıldıktan sonra ATMK arşivine kaldırılacak ve ATMK tarafından uygun görülen yerlerde kullanılabilecektir.
  • Yarışma sürecinde ve salonda TFSF Temsilcisi hazır bulunacaktır.
  • Yarışmaya katılan yarışmacılar, belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

 

SEÇİCİ KURUL: (alfabetik sıraya göre)

Banu MANAV              ATMK YK üyesi

Ersin ALOK                 Fotoğraf Sanatçısı

İbrahim ZAMAN          Fotoğraf Sanatçısı

Nergiz ARİFOĞLU       ATMK YK üyesi

Rengin ÜNVER           ATMK YK Başkanı

Tanju AKLEMAN         İFSAK YK Başkanı

Ufuk DUYGUN             YTÜ Öğretim Görevlisi

 

TFSF TEMSİLCİSİ: Seraceddin AYYILDIZ

 

ATMK Sekreterya: Nimet KAMİL

 

Seçici Kurul en az 5 (beş) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı bir hafta ertelenir.

 

ÖDÜLLER:

1.lik Ödülü                               : 4.000.- TL

2.lik Ödülü                               : 2.500.- TL

3.lük Ödülü                              : 1.500.- TL

Sergilemeler (En fazla 20 adet) : 250.- TL

 

TAKVİM:

Son Başvuru tarihi                    : 08.03.2016 saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Değerlendirmesi    : 15.03.2016

Sonuçların Açıklanması             : 25.03.2016

Ödül Töreni, Sergi ve Kokteyl   : Nisan 2016 – Gün ve saat www.atmk.org.tr web sayfasında ilan edilecektir.

 

YARIŞMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve DUYURUSU:

Yarışma sonuçları basın yoluyla ve www.atmk.org.tr ve www.tfsf.org.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org adreslerinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri düzenlenecek tören ve sergide takdim edilecektir. Törene katılamayan ödül sahipleri ve sergileme alan katılımcılara şartnamede belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına ATMK tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap/IBAN numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra Seçici Kurulun takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul tarafından dereceye layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

 

İLETİŞİM: 

AYDINLATMA TÜRK MİLLİ KOMİTESİ

İTÜ Enerji Enstitüsü, Ayazağa Kampüsü

34469, Maslak - İSTANBUL

Tel     : +90 212 285 60 50

Mobil  : +90 537 359 77 97

Fax     :+90 212 285 60 51

E-mail: atmk@itu.edu.tr

Web: www.atmk.org.tr

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından (TFSF 2016-024) numara ile onaylanmıştır. 

  Belgeler   

2016-024 ATMK-FY_ŞARTNAME