Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 20
Aydınlatma Türk Milli Komitesi  › Amaç ve Görevleri
Amaç ve Görevleri
  • Türkiye’de Aydınlatma alanında ilerlemeleri ve çalışmaları özendirmek, yürütmek ve desteklemek, bilimsel toplantılar düzenlemek, bilimsel yayınlar yapmak, 

  • Türkiye’den üye kuruluş olarak “International Commission on Illumination”a katılmak, Türkiye’yi bu birlik nezdinde temsil etmek, 

  • Birliğe üye diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla temas ve ilişkiler kurmak ve bunlarla amaç ve imkanları içinde işbirliği yapmak,

  • Aydınlatma bilim ve uygulamaları alanında yararlanılan araçlar, yöntemler ve kuramsal konular üzerinde yoğunlaşan çalışmaları özendirmek, meslek içi eğitim faaliyetlerini organize etmek ve yönetmek.

Yukarıda belirttiğimiz amaç ve görevleri doğrultusunda ATMK, 2 Uluslararası, 8 Ulusal Aydınlatma Kongre ve Konferansı düzenlemiş, çok sayıda bilimsel toplantı ve eğitim çalışmalarına destek vermiş, aydınlatma ile ilgili alanlarda ülke kalkınmasına, bilim ve teknolojinin gelişmesine yönelik akademik ve teknolojik çalışmalar yapılması için önderlik etmeye çalışmıştır.