Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 30
Aydınlatma Türk Milli Komitesi  › Genel Kurul
Genel Kurul
Genel Kurul, üyelerin tamamından oluşur. Genel Kurul, zorunlu neden olmadıkça her yıl Ocak ayında ve Başkan’ın çağrısı üzerine uygun bir yerde çoğunluk koşulu aranmaksızın toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde, başka zamanlarda da ve aynı yolla toplantılar düzenlenebilir. Toplantı çağrıları, mümkün olan bütün hallerde en az iki ay önce yapılır. Genel Kurul her toplantıda kendine bir oturum başkanı seçer.

Yönetmeliğimizin 7. maddesinin d) fıkrası uyarınca her yıl hazırladığımız faaliyet raporlarımız ve genel kurul tutanaklarımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz...

 

 

  Belgeler   

2016 YILI FAALİYET RAPORU

  İlgili Sayfalar  

Genel Kurul Tutanakları
Faaliyet Raporları