Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 27
Bölümler (Divisions)
Bölümler (Divisions)
Aydınlatma Türk Milli Komitesi'nin, Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE)'nundaki Division (Bölüm)çalışmalarına ilişkin genel içerikli sunum için tıklayınız...
 
Görme ve Renk
Prof. Dr. Rengin Ünver

Işığın ve aydınlatmanın fotometri, kolorimetri, renksel geriverim, görsel performans ve görsel 
değeri gibi konularıyla ilgili modelleri, standartları, spesifikasyonları ortaya koyan çalışmalar yapar.

Division (Bölüm) 1 tanıtım sunumu için tıklayınız...


Işık ve Radyasyonun Fiziksel Ölçümü
Y. Müh. Kamuran Türkoğlu

Mor ötesi, görülebilir ve kızılötesi radyasyonlar, global radyasyonlar, optik özellikli malzemeler ve armatürlerin (aygıtların) yanısıra fiziksel detektörler (algılayıcılar) ve incelenmesi gereken diğer cihazların değerlendirilmesi için gerekli standart işlemler üzerinde çalışır.

Division (Bölüm) 2 tanıtım sunumu için tıklayınız...


İç Aydınlatma 
Prof. Dr. Leyla Dokuzer Öztürk

Bina kullanıcılarının ısıl ve akustik konularla birlikte çevrelerinden memnuniyetlerini etkileyen görsel faktörleri inceler, doğal ve yapay aydınlatma ile ilgili tasarım kriterleri için klavuzlar hazırlar, CIE'nin diğer bölümlerinin iç aydınlatma için hazırladığı sonuçlarla bütünleşik olarak binaların iç aydınlatmaları için gerekli hesaplamalar ve tasarım teknikleri üzerinde çalışır.

Division (Bölüm) 3 tanıtım sunumu için tıklayınız...


Ulaşım İçin Aydınlatma ve Sinyalizasyon
Prof. Dr. Sermin Onaygil

Yol ve araç aydınlatması gibi ulaşım ve trafik için gerekli bilgiler ve aydınlatma ile görsel sinyalizasyon üzerinde çalışır. Her tip yol, tüneller de dahil, her çeşit araç ve kullanıcı ile yol ulaşımından farklı görsel yardım elemanları da bu bölümün çalışma konuları içindedir.

Division (Bölüm) 4 tanıtım sunumu için tıklayınız...


Dış ve Diğer Aydınlatma Uygulamaları
Prof. Müjgan Ş. Sözen

Motorlu trafik olmayan şehir alanları ve yaya yolları, projektörlerle aydınlatma, güvenlik aydınlatması, dış çalışma alanları, spor ve eğlence alanları ve maden aydınlatmalarının tasarımı için gerekli işlemler ve klavuzların hazırlanmasında çalışır.


Fotobiyoloji ve Fotokimya
Prof. Dr. Alpin K. Yener

Görme olayının dışındaki fotokimyasal ve biyolojik sistemler üzerinde optik radyasyonların etkilerinin değerlendirilmesi üzerinde çalışır.


Aydınlatmanın Genel Konuları
Prof. Dr. Mehmet Ş. Küçükdoğu

Bu bölüm CIE'nin 1999'daki toplantısında kapatılmış, aktiviteleri diğer CIE bölümleri, CIE Merkez Büro ve Yönetim Kurulu arasında dağıtılmıştır.


Görüntü Teknolojileri
Yrd. Doç. Dr. İ. Serkan Üncü

Her türlü analog ve dijital görüntü cihazları, depolama ve görüntüleme araçları kullanılarak görüntülerin simülasyonu, işlem ve iletişimin optik, görsel ve boyutsal konuları için standartlar ve klavuzlar hazırlanması üzerinde çalışır.

 

  Belgeler   

CIE GİRİŞ
DIVISION 1
DIVISION 2
DIVISION 3
DIVISION 4
DIVISION 5