Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 33
ATMK FAALİYETLERİ
ATMK FAALİYETLERİ
2018 YILI FAALİYETLERİMİZ

OCAK 2018


Kuruluş tarihimizden sonraki ilk Genel Kurulumuzun yapıldığı 1996 yılından bu yana Yönetmeliğimizde yer alan amaçlarımız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri, her yıl değerli Genel Kurul üyelerimizin görüş ve onaylarınıza sunmaktayız. Üyelerimizden aldığımız eleştiri, destek ve ivme ile bugün gerek ulusal, gerekse uluslararası platformlarda önemli başarılar elde edebildiğimiz kanısındayız. Bu bağlamda 18 Ocak 2018 tarihinde "ATMK 23.Olağan Genel Kurul Toplantısı" üyelerimizin de katılımıyla gerçekleştirildi. 

12 Ocak 2017 - 18 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetleri içeren rapor, ATMK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sermin ONAYGİL tarafından okunmuş ve genel kurul katılımcılarına bir sunum ile aktarılmıştır. Gerçekleştirilen faaliyetlerin tarih sırasına göre sıralandığı 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ve sunuşuna web sayfamız üzerinden de erişebilirsiniz.

Prof. Dr. Sermin ONAYGİL, Yönetim Kurulu üyelerine, ATMK Sekreterliğine ve Genel Kurul Üyeleri’ne katkı ve destekleri için teşekkür etmiştir.


2017 YILI FAALİYET RAPORU için tıklayınız...
FAALİYET RAPOR SUNUŞU için tıklayınız...

-------------------------------------------------------------

2017 YILI FAALİYETLERİMİZ


EKİM 2017

IX. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu 18-19 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir’de ATMK ve EMO işbirliği  ile gerçekleştirildi.

2001 yılında her iki yılda bir farklı bir şehirde düzenlenmesi amaçlanarak ATMK-TMMOB EMO işbirliği ile yapılandırılan “Aydınlatma Sempozyumu”nun ilki İzmir’de gerçekleştirildikten sonra ikincisi Diyarbakır’da, üçüncüsü de Ankara’da yapılmıştır. Daha sonra sürekli EMO İzmir Şubesi tarafından sahiplenilip, iki yılda bir gerçekleştirilen “Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi” kapsamında düzenlenmeye başlanmıştır.

   

ATMK Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil’in Kongre Açılışında yaptığı konuşmasında belirttiği gibi, kuruluş amaçlarından biri “
aydınlatma sektöründe farklı alanlarda çalışan kişileri bir araya getirip, yeni gelişmeleri tartışarak karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımını sağlamak” olan Aydınlatma Türk Milli Komitesi, Aydınlatmanın Elektrik Mühendisliğindeki öneminin ve gerekliliğinin ortaya konulabilmesinde katkı sağladığına inandığı Sempozyuma önem vermekte ve büyük bir istekle katkı sağlamaya devam etmektedir.

   

18 – 19 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen ana teması “Akıllı Şehirler ve Aydınlatma” olan IX. Aydınlatma Sempozyumu’nda iki gün boyunca 19 bildiri sunulmuş, LED ömür ve Aydınlatma Projelerinin akıllı tasarımı konularında iki özel sunum ile özel sektör tarafından altı proje uygulaması tanıtımı yapılmıştır. Yoğun izleyici katılımı olan sempozyumdaki sunumların önemli bir bölümü ATMK üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

ATMK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Rengin Ünver’in de yer aldığı “Aydınlatmada Ölçme ve Değerlendirme” başlıklı özel oturumda aydınlatmanın ölçülebilir ve kontrol edilebilir somut bir bilim dalı olduğu vurgulanmış, aydınlatma uygulamalarının standartlara uygunluğunun kontrolü konusunda yapılması gerekenler tartışılmıştır.

Ülkemiz 22-27 Ekim 2017 tarihlerinde Güney Kore Jeju’da gerçekleştirilen CIE toplantısında ATMK tarafından temsil edildi.

   

ATMK’nın 1996 yılından beri üyesi olduğu Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE)’nun Mid-Term (ara dönem) Toplantısı “Smarter Lighting for Better Life” temalı Uluslararası Konferans ve 1,2,3,4,6 nolu Division (bölüm) yıllık toplantıları ve ilgili Teknik Komite toplantıları ile birlikte 22-27 Ekim 2017 tarihlerinde Güney Kore’nin Jeju adasında gerçekleştirildi. Uluslararası aydınlatma Komisyonu, Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin değiştiği Genel Kurul toplantılarını her dört yılda bir yaparken, ara yıllar olan ikinci yıllarda da Mid-Term toplantılarını gerçekleştirmektedir. Bu Mid-Term toplantılarında CIE’nin stratejisi, yürütülen çalışmalar, teknik, bilimsel, finanslar konular hakkında bilgiler verilip kararlar alınırken, bir sonraki dönemde Başkanlık görevine gelecek kişi de belirlenmektedir.

Ara dönemde seçilen iki yıl sonrasının Başkanı, bu iki yıllık dönemde o andaki CIE Başkanı ile birlikte çalışmakta, gelecekteki görevine hazırlanmaktadır. CIE’nin 2015-2019 yılları arasında Başkanı olan U.S.A. temsilcisi Yoshi Onno, 2019 yılında Washington’da yapılacak CIE Genel Kurul toplantısında başkanlık görevini halen Division 2- Işık ve Radyasyonun Fiziksel Ölçümü bölümünün başkanlığını yürüten İsviçre temsilcisi Peter Blattner’a devredecek. CIE Yönetim Kurulu ve 36 üye temsilcilerinin katılımları ile 22 Ekim 2017 Pazar günü saat 9.00 – 17.00 arasında gerçekleştirilen Mid-Term toplantısında ülkemizi ATMK Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Rengin Ünver temsil ettiler.

 


23-25 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen, 35 ülkeden 344 kişinin kayıtlı olarak izlediği Kongre’de 5 çağrılı konuşmacı, 7 çalıştayın yanısıra 56 sunumlu bildiri, 49 sunumlu poster, 61 poster yer aldı. Kongrede Sermin Onaygil çalışma grubu ile gerçekleştirdikleri “Determination of Road Lighting Automation Strategies Considering Driving Safety Based on Visibility Concept” başlıklı bildiriyi sunarak, Rengin Ünver ise “Verbal Definition of Object Colour Perception in Artificial Lighting” başlıklı posterleri ile katılım sağladı.

   

Division 1- Görme ve Renk bölümünün Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Rengin Ünver ve Division 4- Ulaşım için Aydınlatma ve Sinyalizasyon bölümünün temsilcisi Prof. Dr. Sermin Onaygil 26 ve 27 Ekim 2017 tarihlerinde yapılan bölüm yıllık toplantılarına ve teknik komite toplantılarına katılarak aktif çalışmalarda bulundular.


CIE,  bu yıl Division 4- Ulaşım için Aydınlatma ve Sinyalizasyon bölümü ile Division 5- Dış Aydınlatma ve Diğer Uygulamalar bölümlerini birleştirme kararı almış ve bu bölümleri Division 4- Ulaşım ve Dış Uygulamalar bölümü adı altında toplamıştır. Bu uygulama sonucunda yeniden yapılanan Division 4’ün Yönetim Kurulu da yeniden oluşturulmuştur. Bu oluşumda, ATMK Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil “Dış Uygulamalar”dan sorumlu Başkan Yardımcısı görevine getirilmiştir.


EYLÜL 2017

“11. Ulusal Aydınlatma Kongresi” 21-22 Eylül 2017 tarihlerinde Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

ATMK’nın AGİD ve UBM’in katkılarıyla 21-22 Eylül 2017 tarihlerinde Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi’nde “10. İstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı” ile aynı ortamda gerçekleştirdiği “Aydınlatmada Akıllı Teknolojiler” ana temalı “11. Ulusal Aydınlatma Kongresi” bu yıl güncel konular ve konusunda bilinen çağrılı uluslararası / ulusal konuşmacılar ile farklı bir platforma taşındı.


Aydınlatma alanındaki güncel ve yeni teknolojiler hakkında tartışma ortamları yaratabilmek amacıyla, ulusal boyutundan çıkıp uluslararası boyuta uzanarak kapsamlı bir şekilde hazırlanan Kongremiz,
aydınlatma sektöründe araştırma, tasarım, uygulama ve üretim gibi değişik alanlarda çalışan pek çok değerli paydaşlarımızın katılımı ile amacına ulaştı.

Konusunda uzman, önemli araştırma ve projelere imza atmış 6 çağrılı konuşmacı, 12 sunumlu bildiri ve 20 poster bildirinin yer aldığı “11. Ulusal Aydınlatma Kongresi” aydınlatma alanındaki en son gelişmeleri, teknolojileri tartışmanın yanısıra genel aydınlatmanın kuralları ve gereklilikleri konularında da vurgulayıcı bilgiler üretmeyi başardı.


Kongremiz sektör dışından farklı bir görüş açısı ile Serdar Kuzuloğlu’n
un “Teknoloji – Akıllılık” üzerine keyifli söyleşisi ile açıldı.

Kongremizin ilk gününde, HEPER – MOONLIGHTın sponsor olduğu “Akıllı Şehirler” oturumunda çağrılı konuşmacı Allan Ruberg, günün ikinci oturumunda PHILIPS AYDINLATMA’nın sponsor olduğu “İnsan Odaklı Aydınlatma”da konusunda dünyaca bilinen araştırmacılardan biri olan çağrılı konuşmacı Bianca Van Der Zande, üçüncü oturumunda SCHREDER’in sponsor olduğu “LED Standartları” oturumunda Türkiye’de önemli elektrifikasyon projelerine imza atmış çağrılı konuşmacı Sabri Günaydın, ikinci gününde PELSAN AYDINLATMA’nın sponsor olduğu çağrılı konuşmacılar Türkiye’de yetişmiş Fizik disiplinli optik tasarımcı Mesut Işık ve yine Fizik kökenli tasarımcı Alberto Ruffino, FİBERLİ’nin sponsor olduğu son oturumda ise armatür tasarımındaki yeni yaklaşımlar ve uygulama örnekleri ile çağrılı konuşmacı Prof. Dalia Galico yer aldı.

   

 “Geleneksel Gala Yemeği”miz bu yıl da yine Kongre kapsamında 22 Eylül 2017 Cuma akşamı protokol, yabancı misafirler, üst düzey sektör temsilcileri ve konuşmacıların katılımı ile Lamp83’ün sponsorluğunda gerçekleşti.Aydınlatma Türk Milli Komitesi olarak, değerli çalışmaları ile kongremize katkı sağlayan konuşmacı ve yazarlarımıza, her zaman olduğu gibi bu yıl da bizleri destekleyen sponsorlarımıza, oturumlarımıza katılan tüm misafirlerimize, kongremizi özverili çalışmaları ile düzenleyip gerçekleştiren Kongre Sekretaryası’na  sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 
 

“10. İstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı” 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

ATMK, AGİD ve UBM’in işbirliği ile 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi’nde “10. İstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı” düzenlendi.

 

156’sı yurt dışı ve 112’si yurt içinden olmak üzere toplam 267 firmanın stant açtığı fuarda armatür ve LED üreticileri, aydınlatma ve elektrik malzemeleri toptancı, perakendeci ve ithalatçıları, LED komponent üreticileri ve aydınlatma tasarımcıları ile üst düzey yöneticiler yer aldı. 67 farklı ülkeden 7.218 ziyaretçinin katıldığı fuara mimarlar ve iç mimarlar, elektrik proje ve taahhüt firmalarının yöneticileri, aydınlatma tasarımcıları, inşaat şirketleri temsilcileri, otel satın alma müdürleri, kamu ve belediye temsilcileri gibi sektörün farklı kesimlerinden profesyoneller ilgi gösterdi. 1.000’e yakın yabancı ziyaretçiyi ağırlayan fuara ilgi ağırlıklı olarak Çin ve İran’dan gelirken, bu ülkeleri Tunus, Bulgaristan ve Fas takip etti.


MAYIS 2017

Aydınlatma disiplininde çalışan ve sektörde yer alan akademisyenleri, üreticileri, tasarımcıları ve uygulamacıları bir araya getiren ATMK, 2014 yılında başlattığı “Aydınlatma Seminerleri”ni İstanbul dışında da düzenlemeye başladı. Antalya’da PSL/Fiberli Aydınlatma için düzenlenen seminerin ilk etabı 5-6 Mayıs ikinci etabı ise 12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.

   
   


ATMK BASIN BÜLTENİ

Aydınlatma Seminerleri İstanbul dışına taşındı!


Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK), 2014 yılından bu yana düzenlediği Aydınlatma Seminerleriyle sektöre değer katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Aydınlatma Seminerlerini yılda iki kez düzenleme kararı alan ATMK, talep yoğunluğu nedeniyle seminerleri İstanbul dışına da taşıdı.

İstanbul dışındaki ilk semineri Antalya’da PSL/Fiberli Aydınlatma için düzenleyen ATMK,  farklı aydınlatma konularında daha detaylı bilgi edinmek isteyenlere de detaylı eğitim programları düzenlemeye devam edecek.

Kurulduğu 1995 yılından bu yana temel aydınlatma disiplinin gereklerini göz ardı etmeksizin teknolojik gelişmelerin takip edilebileceği ortamlar sunan ATMK, aydınlatma teknikleri konusunda sektörün bilgi alt yapısını beslemeye devam ediyor. Aydınlatma disiplininde çalışan ve sektörde yer alan akademisyenleri, üreticileri, tasarımcıları ve uygulamacıları bir araya getiren ATMK, 2014 yılında başlattığı “Aydınlatma Seminerleri”ni İstanbul dışında da düzenlemeye başladı. Antalya’da PSL/Fiberli Aydınlatma için düzenlenen seminerin ilk etabı 5-6 Mayıs ikinci etabı ise 12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi.

 “Sektörün ilgisi gurur verici”

LED teknolojisinin genel aydınlatmaya girmesiyle, farklı disiplinlerden gelen kişilerin sektör çalışanlarını oluşturmaya başladığını ifade eden ATMK Yönetim Kurulu, bu durumun hızla gelişen sektörde temel aydınlatma konusunda eğitim ihtiyacı doğurduğunu ifade etti ve “Bu kişilerin aydınlatma tekniği konusunda bilgi eksikliklerini gidermek, zor rekabet koşullarında sektörün bilgi alt yapısını beslemek, doğru ve eşit değerlendirme ortamları yaratmak için 2014 yılından beri Aydınlatma Seminerleri düzenliyoruz. Geçtiğimiz aylarda katılımcılardan gelen, kursların devam etmesine yönelik yoğun talebe kayıtsız kalamadık. Aydınlatma Seminerlerini bundan sonra da yılda iki kez düzenlemeye karar verdik. Bu gelişmenin hemen ardından seminerlerimizi İstanbul dışında da düzenlemeye başladık. İstanbul dışındaki ilk eğitimimizi Antalya’da PSL/Fiberli Aydınlatma firmasına özel olarak gerçekleştirdik. Bu gelişme, hem sektörün ilgisi hem de sektöre katkı sağlamak açısından bizim için çok memnuniyet ve gurur verici. Temel eğitimi alan katılımcılara yönelik de kendilerini geliştirebilecekleri, farklı aydınlatma konularında derinlemesine bilgi sahibi olabilecekleri eğitim programları düzenliyoruz. Böylece aydınlatma sektörünün büyümesine ve sektörde daha kaliteli işler yapılmasına katkı sunacağımızı düşünüyoruz” dedi.

"PSL/FİBERLİ de konu ile ilgili Basın Bülteni yayınladı" 


MART-ŞUBAT 2017

30 MART 2017 tarihinde ATMK Üyesi PELSAN Aydınlatma'ya düzenlediği etkinlik ile Aydınlatma Sektörü'ndeki kadın çalışanları bir araya getirdiği için şükranlarımızı sunarız. Bu değerli gecede ATMK Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Sermin ONAYGİL'de bir sunuş gerçekleştirerek değerli ve anlamlı mesajlar vermiştir. 

ATMK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil, artık gelenekselleşerek bu yıl dördüncüsü yapılan PELSAN Yönetim Kurulu üyesi Sn. Yurdem Göğüş ev sahipliğindeki Aydınlatma Sektörü'ndeki kadın çalışanları biraraya getiren yemekte yaptığı sunumda "Birlikte çalışılabilecek, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulabilecek ortamlar yaratılması, birbirimize kenetlenmemiz, birbirimizi desteklememiz gerekiyor" mesajlarını vererek, tüm katılımcıları 21-24 Eylül 2017 tarihlerindeki 11. Ulusal Aydınlatma Kongresi ve İstanbuLight fuarına davet etti. Başkan'ımızın sunumu için tıklayınız...


ATMK ile Elektrik Mühendisleri Odası - EMO İzmir Şubesi işbirliği ile gerçekleştirilecek olan "9.Ulusal Aydınlatma Sempozyumu" nun hazırlık çalışmaları için ATMK ve EMO İzmir Şubesi, 21 Mart 2017 tarihinde İTÜ Taşkışla Binası'nda ortak bir toplantı gerçekleştirdi. 04 ŞUBAT - 04 MART 2017 tarihleri arasında düzenlenen “ATMK AYDINLATMA SEMİNERİ 2017-1” eğitim programı tamamlandı….

Aydınlatma Türk Milli Komitesi’nin (ATMK), 2014 yılından bu yana düzenlediği Aydınlatma Seminerleri’nin beşincisi de tamamlandı. Gelişen aydınlatma teknolojisiyle hızla büyüyen aydınlatma sektörü çalışanlarını ve sektörle ilgilenenleri bilgilendirmek amacıyla düzenlenen seminere yönelik yoğun talep nedeniyle ATMK, Aydınlatma Seminerleri’ni yılda iki kez düzenlemeye devam edecek. Bu seminere katılıp farklı aydınlatma konularında daha detaylı bilgi edinmek isteyenlere de detaylı eğitim programları düzenlenmesi planlanıyor. OCAK 2017

Kuruluş tarihimizden sonraki ilk Genel Kurulumuzun yapıldığı 1996 yılından bu yana Yönetmeliğimizde yer alan amaçlarımız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri, her yıl değerli Genel Kurul üyelerimizin görüş ve onaylarınıza sunmaktayız.

   

Üyelerimizden aldığımız eleştiri, destek ve ivme ile bugün gerek ulusal, gerekse uluslararası platformlarda önemli başarılar elde edebildiğimiz kanısındayız. Bu bağlamda 12 Ocak 2017 tarihinde "ATMK 22.Olağan Genel Kurul Toplantısı" üyelerimizin de katılımıyla gerçekleştirildi. 


21 Ocak 2016 - 12 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetleri içeren rapor, ATMK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rengin ÜNVER tarafından okunmuş ve 2014-2017 dönemindeki faaliyetlerin özeti genel kurul katılımcılarına bir sunum ile aktarılmıştır. Gerçekleştirilen faaliyetlerin tarih sırasına göre sıralandığı 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ve sunuşuna web sayfamız üzerinden de erişebilirsiniz.

Prof. Dr. Rengin ÜNVER, 2014 ve 2015 yıllarındaki faaliyetleri özetlemiş, 2014-2017 dönemi için Yönetim Kurulu üyelerine, ATMK Sekreterliğine ve Genel Kurul Üyeleri’ne katkı ve destekleri için teşekkür etmiştir. 

2016 YILI FAALİYETLERİMİZ

KASIM 2016

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (IKSV) tarafından düzenlenen 3. İstanbul Tasarım Bienali etkinlikleri kapsamında, 12 Kasım 2016 Cumartesi, saat 14.00-16.00 arasında “AYDINLATMA” konusu ele alındı. Etkinliğe ilişkin program detayları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. 

 

Tarih

12 Kasım 2016 Cumartesi; 14.00-16.00

Yer

Studio-X; Meclisi-i Mebusan Caddesi 35A, 34427 İstanbul

Program

 1. Oturum

14.00-14.45 “Çağdaş Bir Sorun: Işık Kirliliği”

Konuşmacı: Rengin Ünver

Konuşma yürütücüsü: Nergiz Arifoğlu

 1. Oturum

14.50-16.00 “Aydınlatma Tasarımda Anlar, Anılar”

Konuşmacılar: Atay  Ceyişakar, Fahir Gök, Müjgan Şerefhanoğlu Sözen

Konuşma yürütücüleri: Ali Berkman, Hülya Kılıç Sirel

NİSAN 2016

ATMK ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI-SERGİSİ

Işık konusundaki farkındalığı arttırmak, ışığın hayatımızdaki önemine vurgu yapmak ve aydınlatma konusunda toplumu bilinçlendirmek amacıyla  2015 yılı UNESCO tarafından “Uluslararası Işık Yılı” olarak ilan edilmiştir. “UNESCO 2015 Uluslararası Işık Yılı” nın izlerinin, 2016’ya fotoğraf sanatı aracılığı ile aktarılmasını amaçlayan “Işık-İnsan-Mekan” temalı Ulusal Fotoğraf Yarışması, 30 Aralık 2015 tarihinde Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle başlatılmıştır.

Farklı meslek gruplarından kişilerin yanı sıra üniversiteli gençlerin de yoğun ilgi gösterdiği Ulusal Fotoğraf Yarışması’na 5640 eser katılmış ve şartnameye uygun olduğu belirlenen 5506 eser 15 Mart 2016 tarihinde değerlendirilmiştir. Yarışmaya sunulan eserler, fotoğraf tekniğine uygunluk kadar, içeriğinde yapay ışığın bulunduğu yapının, mekanın, yüzeyin ya da çevrenin kullanım amacı, kullanıcıları, mimarisi, kent kimliği ile doğru yönde ilişki kurması, kalite ve anlam katması gibi çeşitli yönlerden incelenmiştir. Değerlendirmeler sonucunda yarışmanın birincisi, ikincisi ve üçüncüsü belirlenmiş ve bunların dışındaki 20 eser sergilenme için seçilmiştir. 

 

ATMK Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda seçilen ve sergilenen eserlerin yer aldığı bu albüm ile ışık ve aydınlatma konusunun fotoğraf sanatı aracılığıyla aktarıldığı, hatırlarda kalıcı belgesel nitelikte eserler toplumla paylaşılmaktadır. 


Aydınlatma Türk Milli Komitesi’nin düzenlediği Ulusal Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin gerçekleştirilmesine destek veren Türk Aydınlatma Sektörü’nün farklı kollarındaki firmalara - Cemdağ ve Lamp83 “Diamond Sponsor”, TD Elektronik “Gold Sponsor”, Arlight, Beş A, Elekon Enerji, Heper, İkizler, Niki, Optoled, Schreder ve Soonlight “Silver Sponsor”, iletişim kurumlarına - Arkitera, Elektrik, Lightworld, PLD, Tasarım, Voltimum,yarışma sonuçlarının sergilenmesi olanağını sağlayan İstanbul Sanayi Odası’na ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu'na, yarışma katılımcılarına, yoğun ve özverili çalışmaları için Yarışma Seçici Kurulu ve ATMK Yönetim Kurulu üyelerine en içten teşekkürlerimizi sunarız.ATMK, 26 MART – 23 NİSAN 2016 TARİHLERİNDE AYDINLATMA EĞİTİM SEMİNERLERİ’NİN DÖRDÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİ! 

Aydınlatma Türk Milli Komitesi 1995 yılından bu yana kuruluş amaçları doğrultusunda, ülkemizde aydınlatma disiplininde çalışan ve sektörde yer alan akademisyenleri, üreticileri, tasarımcıları ve uygulamacıları bir araya getirme görevini üstlenirken, ulusal olduğu kadar uluslararası alanda da yapılan çalışmaları değişik ortamlarda duyurarak ilgilileri ile paylaşmakta ve çeşitli toplantılar gerçekleştirmektedir. Aydınlatma Türk Milli Komitesi’nin amaç ve görevlerinden birisi de Türkiye’de Aydınlatma alanında eğitim faaliyetlerini organize etmek ve yönetmektir.

       
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte hızla büyüme gösteren aydınlatma sektöründeki kişileri ve sektör ile ilgilenenleri bilgilendirmek amacı ile ATMK, 2014 yılında birincisi 2015 yılının Mart ayında ikincisi yine aynı yıl Aralık ayında da üçüncüsü düzenlenen seminerlerin dördüncüsünü 26 Mart – 23 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

MART 2016

Farklı meslek gruplarından kişilerin yanı sıra Üniversiteli gençlerin de yoğun ilgi gösterdiği Ulusal Fotograf Yarışması’na 5640 eser katıldı. 15 Mart 2016 tarihinde YTÜ Mimarlık Fakültesi’nde yarışmanın “Seçici Kurul Toplantısı” düzenlenmiş 3 eser dereceye 20 eser de sergileme ödülüne layık görülmüştür. 
Türkiye’de Aydınlatma alanında çalışmaları özendirmek, yürütmek ve desteklemek, üzere farklı görevler üstlenmiş olan Aydınlatma Türk Milli Komitesi kurulduğu günden itibaren siz değerli sektör paydaşlarının değerli destekleri ile çeşitli etkinliklere imza atmaktadır.

2015 yılı UNESCO
tarafından “Uluslararası Işık Yılı (International Year of Light)” olarak ilan edilmiş olup, CIE-Uluslararası Aydınlatma Komisyonu üyesi olarak faaliyetlerine devam etmekte olan ATMK, bu yılın anısına “Işık-İnsan-Mekan” temalı ulusal bir fotoğraf yarışması düzenlemektedir.

Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğinde düzenlenecek olan “Işık-İnsan-Mekan” temalı yarışma ile hedefimiz, fotoğraf sanatına katkının yanısıra ışık konusundaki farkındalığı arttırmak, ışığın hayatımızdaki önemine vurgu yapmak, doğru aydınlatma konusunda bilinçlendirmek, konu hakkında ilgiyi canlı tutmak ve günümüz iletişim çağında giderek değeri yükselen fotoğraf sanatı aracılığı ile bu yılın izlerinin 2016’ya aktarıldığı, hatırlarda kalıcı belgesel nitelikte eserleri toplumla paylaşmaktır.

07 – 09 Mart 2016 tarihleri arasında Avustralya’nın Melbourne kentinde Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE) bünyesinde düzenlenen “Ulaşım için Aydınlatma ve Sinyalizasyon” adlı CIE Division (Bölüm) 4 Toplantısı’nda, ATMK Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Sermin ONAYGİL  “Türkiye Temsilcisi” olarak ülkemizi temsil etmiştir.
 


   

Prof.Dr. Sermin ONAYGİL, toplantılar öncesinde 03 - 05 Mart 2016 tarihleri arasında “CIE 2016 Lighting Quality & Energy Efficiency” Konferansı’na katılmış, Doktora öğrencisi ve aynı zamanda ATMK üyemiz Burcu Büyükkınacı ile birlikte “Analysis of Road Lighting Automation Scenarios According to Visibility Performance” başlıklı bildirinin sözlü sunumunu gerçekleştirmiştir.

 

Prof. Dr. Sermin Onaygil Division 4 toplantılarının yanısıra, TC4-33 “Discomfort Glare in Road Lighting”, TC4-50 “Road Surface Characterization for Lighting Applications”, TC4-51 “Optimizing of Road Lighting”, TC4-47 “Application of LEDs in Transport Signalling and Lighting”, TC4-53 “Tunnel Lighting Evolution” ve TC4-54 “Road Lighting for Aging Drivers” başlıklı teknik komite çalışmalarına da katılmıştır. Ayrıca Division 5 “Exterior Lighting and Other Applications” yıllık toplantısında ATMK’nın görevlendirmesi ile gözlemci olarak yer almıştır.

Prof. Dr. Sermin Onaygil 2017 yılı içinde Almanya’nın Berlin şehrinde Division 4 tarafından düzenlenecek “Visibility on Road Lighting” başlıklı sempozyumun Bilim ve Düzenleme Kurulları’nda da görev almıştır. CIE Division (Bölüm) 4’e ilişkin bir sonraki toplantı 20 – 27 Ekim 2017 tarihlerinde Güney Kore’nin Jeju şehrinde “CIE Mid-Term Session” ile birlikte gerçekleştirilecektir. 


OCAK 2016

Kuruluş tarihimizden sonraki ilk Genel Kurulumuzun yapıldığı 1996 yılından bu yana Yönetmeliğimizde yer alan amaçlarımız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri, her yıl değerli Genel Kurul üyelerimizin görüş ve onaylarınıza sunmaktayız. Üyelerimizden aldığımız eleştiri, destek ve ivme ile bugün gerek ulusal, gerekse uluslararası platformlarda önemli başarılar elde edebildiğimiz kanısındayız. Bu başarının, başta Yönetim Kurullarımızda değişik dönemlerde görev alan üyelerimiz olmak üzere, Değerli Genel Kurul üyelerimizin özverili görev anlayışları, çabaları ve çok değerli katkılarının bir ürünü olduğu ortadadır.


2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/3-m maddesi bağlamında, 31 Ekim 1995 tarih ve 22449 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış yönetmeliğimizin 6. Maddesi uyarınca, her yılın Ocak ayı içinde yapılması gereken “Olağan Genel Kurul” toplantılarımızın yirmi birincisi olan bu toplantıda “7. Dönem Yönetim Kurulu”nun 22 Ocak 2015 – 21 Ocak 2016 tarihleri arasındaki gerçekleştirdiği faaliyetleri yönetmeliğimizin 7. Maddesinin d) fıkrası uyarınca üyelerimizin görüşlerine sunuldu. 


Bu amaçla, 21 Ocak 2016 tarihinde İTÜ Taşkışla Binası 127 no'lu Kurul Odası'nda "ATMK 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi. ATMK'nın 2015 yılı faaliyet ve mali raporları üyelerimizin bilgisine sunuldu. 

ATMK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rengin ÜNVER'in sunuşu için tıklayınız...

ATMK 2015 yılı Faaliyet Raporu için tıklayınız...

ATMK 21. Genel Kurul Tutanağı için tıklayınız...

 

Özverili çalışmaları nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerimize ve sekreterliğimize, bu çalışmalarımızı daima destekleyen ve yanımızda olan değerli üyelerimize teşekkür ederiz.


ATMK 2015 YILI FAALİYETLERİ

ARALIK 2015


“2015 Uluslararası Işık Yılı” kapsamında gerçekleştirilmesi amaçlanmış bir diğer etkinliğimiz ise üniversitelerin sinema v.b. kulüpleri ile görüşülerek “Işık Kirliliği Filmi” gösterilmiş ve filmin gösterimi öncesinde ortak bir çalışma olarak hazırlanan “Işık Kirliliği Sunumu” yapılmıştır.

 

YTÜ Mimarlık Fakültesi ve İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde gösterilen “The City Dark” filmi, Premier gösterimi 2011 yılındaki Southwest Film Festivali’nde gerçekleştirilmiş ve yönetmenliğini Ian Cheney’nin yaptığı, ışık kirliliği ve gecenin kayboluşu konusunda çekilen uzun metraj bir belgeseldir. 


KASIM 2015

ATMK, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından 19-21 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenen ve yedi paralel sempozyum içeren EEMKON 2015- Elektrik Elektronik Mühendisliği Kongresi’ne destek verdi.

ATMK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rengin Ünver, EEMKON2015 Kongresi’nin Kent ve Elektrik Sempozyumu’nda yer alan “Kent ve Yapı Yüzü Aydınlatması” başlıklı oturumunda başkanlık görevini üstlenmiş ve sunum yapmıştır. Bu oturumda, ayrıca, ATMK üyelerinden Müjgan ŞEREFHANOĞLU SÖZEN, Leyla DOKUZER ÖZTÜRK, Esra KÜÇÜKKILIÇ ÖZCAN ve Hakan PAYZIN sunumlarını ile katılımcılara konuya yönelik bilgilerini paylaşmıştır.

   

ATMK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sermin ONAYGİL, EEMKON2015 Kongresi’nin Enerji Politikaları Sempozyumunun “Dünyada Elektrik Piyasaları ve Türkiye” ve “Elektrik Enerji Sistemleri” başlıklı oturumlarında başkanlık görevi üstlenmiştir.

   

ATMK üyesi Tuba BASKAN ise EEMKON2015 Kongresi’nin İletişim Teknolojileri Sempozyumu’nun “Nesnelerin İnterneti” başlıklı oturumunda sunum yapmıştır.


ATMK tarafından, 07 Kasım – 05 Aralık 2015 tarihlerinde Aydınlatma Eğitim Seminerleri’nin üçüncüsü gerçekleştirildi.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte hızla büyüme gösteren aydınlatma sektöründeki kişileri ve sektör ile ilgilenenleri bilgilendirmek amacı ile ATMK, 2014 yılında birincisi 2015 yılının Mart ayında da ikincisi düzenlenen seminerin üçüncüsünü 7 Kasım – 5 Aralık 2015 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

Planlanan “ATMK AYDINLATMA SEMİNERİ 2015-2” için aydınlatmanın temel ilkeleri ve kavramlarının yanı sıra, ışık kaynakları, doğal ışık, iç ve dış aydınlatma kurgularını içeren detaylı bir ders programı hazırlanmıştır. 

 

EKİM 2015

“8. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu” 21-24 Ekim 2015 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi.

Aydınlatma Türk Milli Komitesi’nin TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ile birlikte 2001 yılından beri her iki yılda bir düzenlediği “Ulusal Aydınlatma Sempozyumu”nun sekizincisi İzmir’de 21-24 Ekim 2015 tarihlerinde “4. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi” kapsamında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.


Sempozyumda, aydınlatmada konfor, enerji, estetik, sağlık gibi konuların ve LED sistemlerin ayrıntılı olarak ele alındığı 23 bilimsel bildiri sunulmuş ve özel sektör temsilcileri tarafından 6 adet proje sunumu yapılmıştır. Ayrıca geleceğin aydınlatması ve aydınlatma otomasyonu konulu 2 firma sunumu da gerçekleştirilmiştir.ATMK yönetim kurulu ve üyelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen sempozyumda yer alan 18 bilimsel bildiri komitemiz üyeleri tarafından hazırlanmış ve sunulmuştur. ATMK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rengin Ünver, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sermin Onaygil ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Alpin Köknel Yener sempozyumda oturum başkanlığı görevi üstlenmişlerdir.


21-24 Ekim 2015 tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde sempozyumla paralel düzenlenen sergide ATMK üyesi firmaların katılımı ve stand düzenleri son derece başarılı olmuş, yoğun biçimde ziyaret edilmişlerdir.

   

ATMK Yönetim Kurulu olarak, TMMOB EMO İzmir Şubesi ile iki yıllık bir sürede İzmir’de ve İstanbul’da bir çok kez toplantılar yaparak hazırladığımız 8. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu’na üyelerimizin sağlamış oldukları çok değerli katkılar için teşekkürlerimizi sunuyoruz.   

11. Uluslararası LED Sistemleri, Teknolojileri, Uygulamaları ve LED Aydınlatma Fuarı’nda ATMK temsil edildi. 

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rengin Ünver, 01-04 Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde Marmara Tanıtım Fuarcılık tarafından düzenlenen 11. Uluslararası LED Sistemleri, Teknolojileri, Uygulamaları ve LED Aydınlatma Fuarı’nın açılış törenine katılmıştır.


 

Söz konusu etkinlik bağlamında düzenlenen 6. LED Yarışması ve 7. LED Konferansı’nın Danışma ve Bilim Kurul’unda Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rengin Ünver ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sermin Onaygil yer almışlar ve konferansta oturum başkanlığı yapmışlardır.
EYLÜL 2015

BALKAN LIGHT 2015

TÜRKİYE yine BALKANLIGHT’ta en iyi şekilde temsil edildi.

Komitemizin kurucu üyelerinden olduğu Bulgaristan, Türkiye, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan’ın katılımı ile kurulmuş olan “BalkanLight” organizasyonu üç yılda bir düzenlediği konferanslarını aşağıdaki tarih ve yerlerde gerçekleştirmiştir.

 • 1999  Varna / Bulgaristan
 • 2002  Istanbul / Türkiye
 • 2005  Cluj Napoca / Romanya
 • 2008  Ljubljana / Slovenya
 • 2012  Belgrade / Sırbistan
 • 2015  Athens / Yunanistan 
   

Bu yıl 16 – 19 Eylül 2015 tarihlerinde Atina’da yapılan konferansa 11’i ATMK üyesi 12 Türk delege katılmış ve 13 sunum gerçekleştirmişlerdir. 

   

BalkanLight organizasyonunda kurulduğu 1999 yılından beri ülkemizi ve komitemizi temsil eden ATMK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Sermin Onaygil bu konferansta da Bilim Komitesi üyesi olarak görev almış, oturum başkanlığının yanısıra “LED Road Lighting Conversion Project in Turkey” başlıklı davetli sunumunu da gerçekleştirmiştir. 

 

2018 yılında gerçekleştirilecek bundan sonraki BalkanLight Konferansı’na Bulgaristan evsahipliği yapacaktır. 


HAZİRAN 2015

Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE)’nin 28 Haziran – 04 Temmuz 2015 tarihleri arasında  düzenlenen 28. Genel Kurul Toplantısı'nda Milli Komitemiz temsil edildi.

Komitemizin 19 yıldır üyesi olduğu Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE, Commission Internationale de L’éclairage) nun 28. Genel Kurul Toplantısı İngiltere’nin Manchester kentinde 28 Haziran – 04 Temmuz 2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi ve ülkemiz temsil edildi.

28 Haziran 2015 tarihinde Manchester Belediye Binası’nda Prof. Dr. Ann Webb’in başkanlığında 37 üye ülkenin temsilcileri ile iki yılda bir yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda idari, mali, teknik ve bilimsel faaliyetleri hakkında bilgiler verilip, tartışma olanakları sağlanmıştır. CIE Genel Kurul’unda TÜRKİYE, Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Rengin ÜNVER tarafından temsil edilmiştir. 

       

CIE 28. Genel Kurul Toplantısı’nda, Prof. Dr. Ann Webb’in CIE Başkanı olduğu 2011-2015 dönemi içinde yapılan ve geleceğe yönelik planlanan çalışmalar Başkan, Başkan yardımcıları ve CIE Merkez Büro sekreteri tarafından aktarılarak, 2015-2019 Dönemi için CIE Genel Kurulu tarafından onaylandı.

2015-2019 Dönemi için CIE Başkanı olarak “Yoshihiro Ohno” ve CIE Yönetim Kurulu’nda (Board of Administration) yer alacak diğer yöneticiler ile Bölüm (Division) başkanları aşağıdaki gibi belirlendi.


YÖNETİCİLER

BÖLÜM (Division) BAŞKANLARI

CIE BAŞKANI

Yoshihiro Ohno (US)

Bölüm1

Görme ve Renk

Youngshin Kwak (KR)

Eski Başkan

Ann Webb (GB)

Bölüm2

Işık ve Radyasyonun Fiziksel Ölçümü

Peter Blattner (CH)

Teknik Başkan Yardımcısı

Erkki Ikonen (FI)

Bölüm3

İç Çevre ve Aydınlatma Tasarımı

Jennifer Veitch (CA)

Yayınlar           Başkan Yrd.

Ronnier Luo (GB)

Bölüm4

Ulaşım için Aydınlatma ve Sinyalizasyon

Ronald Gibbons (US)

Standartlar Başkan Yrd.

Ad de Visser (NL)

Bölüm5

Dış Aydınlatma ve Diğer Uygulamaları

Peter Schwarcz (HU)

Başkan Yrd.

Grega Bizjak (SI)

Bölüm6

Fotobiyoloji ve Fotokimya

John O'Hagan (GB)

Başkan Yrd.

Yiping Cui (CN)

Bölüm8

Görüntü Teknolojileri

Po-Chieh Hung (JP)

Başkan Yrd.

Yoshiki Nakamura (JP)

Başkan Yrd.

Lorne Whitehead (CA)

Sekreter

Teresa Goodman (GB)

Sayman

Richard Distl (DE)


Genel Kurul Toplantısı’nda, CIE Merkez Bürosu’nda 2007’den bu yana genel sekreter olan Martina Paul’ün ayrılması ile “Kathryn Nield” in 2015’ten itibaren “genel sekreter” olarak göreve başladığı, Dr. Peter Zwick’ in Teknik Yönetici , Leo Trausnith’in Büro Yöneticisi, Lena Doppel’in Web Sorumlusu olarak görevlerine devam edeceği bilgisi verildi.

2017 CIE Ara Dönem Toplantısı (Midterm Meeting) nın 20-27 Ekim 2017 de Kore, Jeju kentinde; 29. CIE Toplantısı’nın Mayıs 2019 da ABD, Washington DC kentinde yapılmasına karar verildi.

Ayrıca, 3-5 Mart 2015’te Avustralya, Melbourne kentinde “CIE Lighting Quality and Energy Efficiency Conference”, 29 Agustos – 2 Ekim 2016’da Çek Cumhuriyeti, Prag kentinde “ Expert Symposium on Appearance” toplantılarının yapılacağı ve bu toplantılarda bazı CIE Bölüm toplantılarının da gerçekleştirileceği açıklandı.

Genel kurulun ardından 28. CIE Toplantısı’nın açılış kokteyli Manchester Belediye Binası’nda gerçekleştirildi. 

   

29 Haziran – 04 Temmuz tarihleri arasında Manchester Üniversitesi’nin çeşitli salonlarında 28. CIE Toplantısı kapsamında hem kongre sunumları hem CIE Bölüm toplantıları yapıldı. CIE Bölüm toplantılarına Rengin ÜNVER (Bölüm 1), Leyla DOKUZER ÖZTÜRK (Bölüm 3), Sermin ONAYGİL (Bölüm 4), Müjgan Şerefhanoğlu SÖZEN (Bölüm 5), Alpin Köknel YENER (Bölüm 6) ATMK Bölüm Temsilcileri olarak katıldılar. 


Ayrıca, kongrede ATMK üyelerimiz çalışmalarını da sunarak Türkiye’yi temsil ettiler. 28. CIE Toplantısı’nın kapanış yemeği 03 Temmuz 2015 te Manchester Stadyumu salonunda gerçekleştirildi.

     NİSAN 2015

Aydınlatmanın araştırma, tasarım, uygulama ve üretim alanlarında çalışan kişileri bir araya getirmek, karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımını sağlamak, aydınlatma ile ilgilenen kişi ve kuruluşlara ulaşarak bu konudaki birikimi ortaya koymak ve gelişmeleri izlemek amacıyla 16-18 Nisan 2015 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde "10.Ulusal Aydınlatma Kongresi" gerçekleştirildi. Kongremizin açılışında değerli kamu ve özel sektör temsilcileri katkıda bulunmuş ve davetli konuşmacı olarak CIE Başkanı Prof. Dr. Ann Webb “Dünyayı Aydınlatmak: Kalite ve Eşitlik (Lighting the World: Quality and Equality)” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir. 


10. Ulusal Aydınlatma Kongremizin programında 9 oturum yer aldı. Oturumlarda 38 bildiri, 6 uygulama projesi sunuldu. 2015 yılı UNESCO-Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından “Uluslararası Işık Yılı” (International Year of Light) olarak ilan edilmiş olup, bu kapsamdaki çalışmaları destekleyen birçok kurum arasında CIE-Uluslararası Aydınlatma Komisyonu da bulunmaktadır.


 

CIE üyesi olarak faaliyetlerine devam etmekte olan ATMK-Aydınlatma Türk Milli Komitesi de, “Uluslararası Işık Yılı” kapsamında çeşitli ulusal ve uluslararası etkinliklerin gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.
Kongremizin ilk gününde, 2015 yılının Uluslararası Işık Yılı olması ile bağlantılı ve güncel bir konu olan “Kentler, Işık ve Enerji Verimliliği” başlıklı değerli kamu, özel sektör ve üniversite temsilcisi akademisyenlerin katıldığı bir panel de yer almaktadır.


Kongremize paralel olarak ATMK, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve UBM Fuar ve Gösteri Hizmetleri A.Ş. katkıları ile düzenlenen “İstanbulLight 2015, 9. Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı”ında sektördeki firmalar bir kez daha buluşmuş, konuyla ilgilenen tüm üretici, tasarımcı ve kullanıcılar güncel ürünleri bir arada görebilmişlerdir.
1996 yılında 1. Ulusal Aydınlatma Kongremiz ile birlikte İTÜ Taşkışla binasının tarihi koridorlarında yaklaşık 700 m2 alanda düzenlenen Aydınlatma Sergisi’nden İstanbul Fuar Merkezi’nin modern ve büyük fuar hollerine gelinmiştir. İstanbulLight 2015, 9. Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı, bu gün için 200 firma ve 10 000 m2 lik alanı ile bölgenin en bilinen ve yoğun katılımının olduğu “uluslararası bir sektör fuarı” olma özelliği taşımaktadır. Kongre ve fuarın eş zamanlı yapılması, kongre katılımcılarının sektördeki güncel gelişmeleri yakından izleyebilmelerine ve fuarda yer alan uygulamacıların Kongremize katkıda bulunmalarına olanak sağlamakta ve bu birlikteliğin başarısını arttırmaktadır.ATMK ÜYELERİNİN ONURUNA "GELENEKSEL ATMK YEMEĞİ" DÜZENLENDİ...

10.Ulusal Aydınlatma Kongresi kapsamında 16 Nisan 2015 Perşembe gününün akşamı ATMK üyelerinin onuruna "Geleneksel ATMK Yemeği" düzenlendi. Çok sayıda üyemizin, katkı sağlayan sponsorlarımızın ve açılışımızı şereflendiren değerli konuklarımızın da katılımıyla gerçekleştirildi.SPONSORLARIMIZA TEŞEKKÜR PLAKETLERİ TAKDİM EDİLDİ...

   

Aydınlatma Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu olarak her kongremizde olduğu gibi bu yıl da değerli katkılarını esirgemeyip Kongre’mize ve Geleneksel ATMK Yemeği’ne destek olan ana sponsorumuz
UBM – NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri’ne, uzun yıllardır Aydınlatma sektörünün ilerlemesi ve gelişmesi için birlikte hareket ettiğimiz Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD)‘ne, Geleneksel ATMK yemeği sponsorlarımız ve aynı zamanda kurumsal üyelerimiz PELSAN ve SCHREDER Aydınlatma’ya, Kongre sponsorlarımız İBB – İstanbul Büyükşehir Belediyesi, NİKİ Elektronik, TD Elektronik, EAE Aydınlatma’ya teşekkür plaketleri verildi.


Aramıza yeni katılan değerli üyelerimize üyelik beratları takdim edildi...

       Geleneksel ATMK Yemeği'nde Başkan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Sermin ONAYGİL'e Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) tarafından "onur üyeliği" plaketi verildi. 

     

20. Kuruluş Yılını kutlamanın onurunu yaşayan ATMK Yönetim Kurulu olarak başta Kongre Sekretaryasına ve katılımcılarımıza, katkı koyan sponsorlarımıza, değerli üyelerimize ve tüm misafirlerimize sonsuz şükranlarımızı sunarız.

MART 2015
Aydınlatma Türk Milli Komitesi, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri ve İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Tasarımı Bölümü işbirliği ile 03 Mart 2015 tarihinde İTÜ Taşkışla Binası’nda düzenlenen “Aydınlatma Ürünleri Semineri” ni destekleyen kuruluşlardan biri oldu.

   

Seminerde, ATMK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rengin Ünver “Aydınlatma Türk Milli Komitesi, Uluslararası Işık Yılı ve Işık Kirliliği” konusuna yönelik sunumunu gerçekleştirdi. 

ŞUBAT 2015

"11. RLC GÜNLERİ"

ATMK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rengin Ünver’ in moderatörlüğünde, Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü’nün 24-26 Şubat 2015 tarihleri arasında, YTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlediği “11. RLC Günleri“ kapsamında, 24 Şubat 2015 günü “Aydınlatma Paneli” gerçekleştirilmiştir.


Aydınlatma Paneli’nde,

 • Aydınlatma Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rengin Ünver “Uluslararası Işık Yılı 2015 & Işık Kirliliği” başlıklı sunumu gerçekleştirmiştir.

 •    

  Panele,
  • ATMK Kurumsal Üyesi Vestel Elektronik'den Deniz ERGİNAY
  • ATMK Kurumsal Üyesi Pelsan Aydınlatma'dan Rıfat Ozan AĞAN
  • ATMK Kurumsal Üyesi Türk Philips Aydınlatma'dan Tuba BASKAN
  • ATMK Kurumsal Üyesi Schreder'den Banu BAŞA

  katılmış ve panel konusu olan Işık Kirliliğinin Önlenmesi’ne yönelik yaptıkları çalışmaları paylaşmışlardır.

  UNESCO’nun hedefini “ışık ve aydınlatma konularında bilgilenme ve farkındalığın arttırılması” olarak belirlediği “Işık Yılı 2015“ bağlamında Aydınlatma Türk Milli Komitesi’de 11. RLC Günleri Aydınlatma Paneli ile aydınlatma sektörü temsilcileri, akademisyen ve öğrencilerden oluşan geniş bir izleyici topluluğu ile bir araya gelerek aydınlatmanın önemi bir kez daha vurgulanmıştır.

  ATMK tarafından, 14 Şubat – 14 Mart 2015 tarihlerinde Aydınlatma Eğitim Seminerleri’nin ikincisi gerçekleştirildi.

  Aydınlatma Türk Milli Komitesi 1995 yılından bu yana kuruluş amaçları doğrultusunda, ülkemizde aydınlatma disiplininde çalışan ve sektörde yer alan akademisyenleri, üreticileri, tasarımcıları ve uygulamacıları bir araya getirme görevini üstlenirken, ulusal olduğu kadar uluslararası alanda da yapılan çalışmaları değişik ortamlarda duyurarak ilgilileri ile paylaşmakta ve çeşitli toplantılar gerçekleştirmektedir. Aydınlatma Türk Milli Komitesi’nin amaç ve görevlerinden birisi de Türkiye’de Aydınlatma alanında eğitim faaliyetlerini organize etmek ve yönetmektir.

  Bu bağlamda teknolojinin gelişmesi ile birlikte hızla büyüme gösteren aydınlatma sektöründeki kişileri ve sektör ile ilgilenenleri bilgilendirmek amacı ile ATMK, 14 Şubat – 14 Mart 2015 tarihlerinde “ATMK AYDINLATMA SEMİNERİ 2015-1” eğitim programını gerçekleştirdi. Seminer programında aydınlatmanın temel ilkeleri ve kavramlarının yanı sıra, ışık kaynakları, doğal ışık, iç ve dış aydınlatma kurgularını içeren detaylı bir ders programı hazırlanmıştır. Dersler konu üzerinde çalışan akademisyenler ve sektör uzmanları  tarafından verilecek olup aydınlatma konusuna ilgi duyanlar için kılavuz niteliği taşımıştır.
  OCAK 2015

  22 Ocak 2015 tarihinde “ATMK 20. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI” düzenlendi.


  Yönetmeliğimizde yer alan amaçlarımız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri, her yıl değerli Genel Kurul üyelerimizin görüş ve onaylarınıza sunmaktayız. Bu bağlamda "ATMK 20. Olağan Genel Kurul Toplantısı" 22 Ocak 2015 Perşembe günü İTÜ Taşkışla Binası'nda üyelerimizin de katılımıyla gerçekleştirildi.

  2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/3-m maddesi bağlamında, 31 Ekim 1995 tarih ve 22449 sayılı Resmi Gazete yayımlanmış yönetmeliğimizin 6. Maddesi uyarınca, her yılın Ocak ayı içinde yapılması gereken “Olağan Genel Kurul” toplantılarımızın yirmincisi olan bu toplantıda “7. Dönem Yönetim Kurulu”nun 23 Ocak 2014 – 22 Ocak 2015 tarihleri arasındaki ilk yılında gerçekleştirdiği  faaliyetleri üyelerimizin görüşlerine sunuldu.


  Genel Kurul'umuza teşrif eden üyelerimize çok teşekkür ederiz.


  Özverili çalışmaları nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerimize ve sekreterliğimize, bu çalışmalarımızı daima destekleyen ve yanımızda olan değerli Genel Kurul üyelerimize teşekkür ederiz.


  ATMK 2014 yılı faaliyet raporunun sunumu için tıklayınız...


  Milli Komitemiz, 14-17 Ocak 2015
  tarihlerinde düzenlenen “6. Enerji Verimliği Forumu ve Fuarı”da temsil edilmiştir.

  34. Enerji Verimliliği Haftası'nın en önemli etkinliği olan "6. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı (EVF)” 14-17 Ocak 2015 tarihlerinde WOW Convention Center, İstanbul'da düzenlenmiştir. Aydınlatma Türk Milli Komitesi olarak sürdürülebilir kalkınmanın en önemli adımlarından biri olan bu organizasyonu daha önce de olduğu gibi desteklemiştir. Söz konusu etkinlikte Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sermin Onaygil “Üniversitelerde ve Belediyelerde Enerji Verimliliği Çalışmaları” başlıklı oturumun moderatörlüğünü yapmış ve “Aydınlatmada LED ve Kontrol Teknolojileri: Yol Aydınlatma Uygulamaları” başlıklı sunumu gerçekleştirmiştir. 


  KASIM 2014

  İSO 33. Meslek Komitesi Aydınlatma Genişletilmiş Sektör Toplantısı 25 Kasım 2014 tarihinde yapıldı.

  İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD)’nin işbirliğinde yılda iki kez düzenlenen “33. Grup (Aydınlatma Donanımları Sanayi Meslek Komitesi) Aydınlatma Genişletilmiş Sektör Toplantısı” 25 Kasım 2014 tarihinde İSO Odakule Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

   

  Sektörün güncel sorunlarının masaya yatırıldığı Sanayi, Ekonomi, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları, TSE ve İstanbul Borsa temsilcilerinin konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Rengin ÜNVER tarafından temsil edilmiştir.


  8 Kasım 2014 tarihinde "Aydınlatma Eğitim Seminer Programı" başladı...

   

  "Aydınlatma Eğitim Seminer Programı"
  nda aydınlatmanın temel ilkeleri ve kavramlarının yanı sıra, ışık kaynakları, doğal ışık ve mekansal aydınlatma kurgularını içeren detaylı bir ders programı hazırlanmıştır. Derslerin, konu üzerinde çalışan akademisyenler ve sektör uzmanları  tarafından verilecek olup, konuya  ilgi duyanlar için kılavuz niteliğinde olması hedeflenmiştir.

  EMO İzmir Şube ve ATMK "Ulusal Aydınlatma Sempozyumu" hazırlık çalışmaları kapsamında ATMK evsahipliğinde toplantı düzenlendi...

  TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Aydınlatma Türk Milli Komitesi işbirliği ile 21-24 Ekim 2015'de İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde 8. si gerçekleştirilecek "Ulusal Aydınlatma Sempozyumu" nun hazırlık çalışmaları kapsamında İTÜ Enerji Enstitüsü'nde 20 Kasım 2014 tarihinde toplantı düzenlenmiştir.

   

  ATMK Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Prof.Dr. Rengin ÜNVER, Prof.Dr. Sermin ONAYGİL, Prof.Dr. Alpin YENER ve Doç.Dr. Banu MANAV Sempozyum Yürütme Kurulu Üyelikleri nedeniyle toplantıya katılımda bulunmuşlardır. 

  EKİM 2014

  Aydınlatma Türk Milli Komitesi’nin (ATMK) 18 yıldır üyesi olduğu Uluslararası Aydınlatma Komisyonu’nun (Commission Internationale de L’éclairage; CIE) çalışmalarında bilimsel işbirliği içinde olduğu kişiler, aynı zamanda Avrupa Birliği ülkeler düzeyinde Standartların uyumlaştırılması amacıyla faaliyette bulunan Avrupa Standartlar Komitesi’nin (European Committee for Standardization; CEN) “CEN/TC 169 Light and Lighting (ışık ve aydınlatma)” konulu teknik komitenin de üyeleridir. Bu nedenle “CEN/TC 169 Light and Lighting Teknik Komitesi doğrudan ATMK ile bağlantıya geçerek, 2014 yılı Genel Kurul Toplantısını (25th Plenary Meeting)  İstanbul’da gerçekleştirme ve Türkiye grubu ile çalışma platformu oluşturma isteklerini iletmişlerdir.

  Bu bağlamda, ATMK, 20-21 Ekim 2014 tarihlerindeki CEN/TC 169 (Light and Lighting) Genel Kurul Toplantısı’nın (25th Plenary Meeting)  organizasyonunu üstlenmiştir. İki gün süren Toplantı, İstanbul Sanayi Odası’nın desteği ile Oda Kule Binası’nda gerçekleştirilmiştir. Başkanlığını Mr. Soheil MOGHTADER’in (Almanya) yaptığı toplantıya Aydınlatma Türk Milli Komitesi adına (ATMK)  Prof. Dr. Rengin ÜNVER, Prof. Dr. Sermin ONAYGİL,  Prof. Dr. Alpin KÖKNEL YENER ve Prof. Dr. Leyla DOKUZER ÖZTÜRK ile Türk Standartları Enstitüsü’nden  (TSE)  ilgili kişiler katılmıştır.

       

  40 katılımcı ile gerçekleştirilen toplantıya paralel olarak 20 Ekim 2014 tarihinde Yıldız Hisar Restaurant’ta akşam yemeği düzenlenmiştir.   
   

  EYLÜL 2014

  Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Rengin Ünver, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde Marmara Tanıtım Fuarcılık tarafından düzenlenen 10. Uluslararası LED Sistemleri, Teknolojileri, Uygulamaları ve LED Aydınlatma Fuarı’nın açılış töreninde ATMK adına katılmıştır.  Söz konusu etkinlik bağlamında düzenlenen 5. LED Yarışması ve 6. LED Konferansı’nın Danışma ve Bilim Kurul’unda Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Rengin Ünver ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Sermin Onaygil yer almışlar ve konferansta oturum başkanlığı yapmışlardır.

     

   

  HAZİRAN 2014
  16-17 Haziran 2014 tarihlerinde USA (United States of America)’nın Gaithersburg Maryland kentinde düzenlenen, CIE Division (Bölüm) 1 Toplantısı’na, ATMK adına bölüm temsilcimiz Prof. Dr. Rengin ÜNVER katılmıştır. 

  CIE Division (Bölüm) 1 Toplantısı faaliyet raporu için tıklayınız...

  ŞUBAT 2014

  ATMK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rengin ÜNVER’in moderatörlüğünde, Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü’nün 25-27 Şubat 2014 tarihleri arasında, YTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlediği “10. RLC Günleri“ kapsamında, 26 Şubat 2014 günü “Aydınlatma Paneli” gerçekleştirilmiştir.

  Aydınlatma Paneli’nde,

  Aydınlatma Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rengin ÜNVER “Aydınlatma ve Işık Kaynakları”

  ATMK Kurumsal Üyesi Vestel Elektronik’ten Gökçen KESGİN “LED ve Uygulamalar”

  ATMK Kurumsal Üyesi Pelsan Aydınlatma’dan Muammer KAVAK “LED Armatür Tasarımı ve Örnekler”

  ATMK Kurumsal Üyesi Türk Philips Aydınlatma’dan Fatih ŞİMŞEK “ Işığın Geleceği”

  başlıklı konularını sunmuşlardır.

   

  Aydınlatma sektörü temsilcileri, akademisyen ve öğrencilerden oluşan geniş bir izleyici topluluğunun büyük bir ilgiyle izlediği sunumlar ve panel sürecinde sorulan sorulara verilen yanıtlar ile aydınlatma alanındaki bilgi ve gelişmeler katılımcılar ile paylaşılmış, aydınlatmanın günlük yaşamdaki önemini bir kez daha vurgulanmıştır.


  OCAK 2014

  Milli Komitemiz, 8–11 Ocak 2014 tarihlerinde düzenlenen 5. Enerji Verimliği Forumu ve Fuarı”nı destekleyen kuruluşlar arasında yer aldı. 

  ATMK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nden gelen istek doğrultusunda 8–11 Ocak 2014 tarihlerinde düzenlenen ve 33. Enerji Verimliliği Haftası’nın  en önemli etkinliği olan “5. Enerji Verimliği Forumu ve Fuarı”nı destekleyen kuruluşlar arasında yer almıştır. Aynı etkinlikte Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sermin Onaygil, “Enerji Verimliliği Hizmetleri” oturumunun moderatörlüğünü yapmıştır. 

  23 Ocak 2014 tarihinde “ATMK 19. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI” düzenlendi.

  Milli Komitemizin kuruluş amaçları doğrultusunda gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda gerçekleştirilen 2013 yılı faaliyetleri, değerli üyelerimizin görüşlerine sunulmuştur. Yönetmeliğimizin 6. Maddesi uyarınca, her yıl Ocak ayında düzenlediğimiz ATMK Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın, bu yıl da 19.su, 23 Ocak 2014 Perşembe günü saat 16:00’da İstanbul Teknik Üniversitesi, Taşkışla Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Aydınlatma Türk Milli Komitesi’nin yıl içerisindeki faaliyetleri ve buna paralel olarak mali bütçesi, üyelerimizin görüş ve onayına sunulmuştur. 

  2013 Yılı Faaliyet Raporu için tıklayınız...

  Faaliyet Raporu sunumu için tıklayınız...

  19. Olağan Kurul Tutanağı için tıklayınız...

  Olağan Kurul’da 7. Dönem Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri
  seçilmiştir. Seçime ilişkin olarak yönetim kurulu aday belirleme turu, kişilerin aday olma isteğine ve aday işaret edilmesi yöntemine göre gerçekleştirilmiştir.

  7. Dönem (2014-2017) Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri;

  7. Dönem Yönetim Kurulu
  Asil Üyeleri

  7. Dönem Yönetim Kurulu
  Yedek Üyeleri

  Rengin ÜNVER (Başkan)

  Tuba BASKAN       (1. Yedek)

  Sermin ONAYGİL (Başkan Yardımcısı)

  Zeynep AKKAYA    (2. Yedek)

  Alpin Köknel YENER (Genel Sekreter)

  Banu MANAV (Sayman)

  Kevork BENLİOĞLU (Üye)

  Nergiz ARİFOĞLU (Üye)

  Emre ERKİN (Üye)


  7. Dönem Denetleme Kurulu Üyeleri

  Berslan GÜL (Kurumsal Üye)

  Mesut GÜNDOĞDU (Kişisel Üye) 


  ARALIK 2013

  İSO 33. Meslek Komitesi Aydınlatma Genişletilmiş Sektör Toplantısı 16 Aralık 2013 tarihinde yapıldı.

  Yıllardır İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD)’nin işbirliğinde yılda iki kez düzenlenen “33. Meslek Komitesi Aydınlatma Genişletilmiş Sektör Toplantısı” 16 Aralık 2013 tarihinde İSO Odakule Meclis Salonunda “Yenilenebilir Enerji ve LED Teknolojileri” başlığı altında gerçekleştirildi.

  Başladığı tarihten itibaren toplantıları sürekli destekleyen Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) bu sefer de Yönetim Kurulu ve üyeleri ile katılım sağlamış ve Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sermin Onaygil konuşmacı olarak bir sunum gerçekleştirmiştir.

  Toplantıda, açılış konuşmasını yapan AGİD Yönetim Kurulu Başkanı ve İSO Meclis Üyesi Fahir Gök, Aydınlatma sektörünün 2050 projeksiyonunu ve bu süreç içinde pazarda LED aydınlatmanın gelişim tahminlerini açıklamıştır.

  İlk konuşmacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çetin, aydınlatmada verimlilik ve LED aydınlatma uygulamaları konusundaki mevzuat çalışmaları hakkında bilgi vermiştir.

  İkinci konuşmacı Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şener Oktik, güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretim teknikleri ve dünyadaki gelişmeler hakkında bilgiler sunmuştur.

  Son konuşmacı olan ATMK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil ise sunumunda, enerji verimliliği çalışmalarında aydınlatma, LED teknolojileri ve LED’li yol aydınlatmaları hakkında bilgiler verip, yenilenebilir enerji ile entegre aydınlatma sistemlerinin yaygın kullanılmalarının önündeki engelleri ve yapılması gerekenleri açıklamıştır. 

  Başkanımız Prof.Dr. Sermin ONAYGİL'in sunumu için tıklayınız..

  DUYURU!!!

  Her yıl İSO ve AGİD işbirliğinde düzenlenen 33. Meslek Komitesi Aydınlatma Genişletilmiş Sektör toplantısı bu defa 16 Aralık 2013 Pazartesi günü 13:30-16:30 saatleri arasında ISO, Odakule Meclis Salonunda yapılacaktır.

  Aydınlatma Türk Milli Komitesi'nin de desteklediği "Yenilenebilir Enerji ve Led Teknolojilerinin" değerlendirileceği toplantıya ait program aşağıda bilginize sunulur.

  YENİLEBİLİR ENERJİ VE LED TEKNOLOJİLERİ

  16 Aralık 2013 

  PROGRAM

  13:30 – 14:00        

  Kayıt

  Açılış Konuşmaları

  14:00 – 14:10        

  Fahir Gök

  İSO Meclis Üyesi ve AGİD Yönetim Kurulu Başkanı

  14:10 – 14:40         

  Hayati Çetin

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

  Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı

  14:40 – 15:10         

  Prof. Dr. Şener Oktik

  Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkan

  15:10 – 15:20        

  ARA

  15:20 – 15:50         

  Prof.Dr. Sermin ONAYGİL

  Aydınlatma Türk Milli Komitesi
  Yönetim Kurulu Başkan

  15:50 – 16:30

  Soru-Cevap

  GELENEKSEL AGID YEMEĞİ...

  Aydınlatma Gereçleri ve İmalatçıları Derneği’nin geleneksel yemekli toplantısı 03 Aralık 2013 Salı akşamı Ramada Plaza Harbiye Oteli’nde düzenlendi. ATMK Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de katılımda bulundukları yemekte; dernek üyeleri, paydaş kurum ve medya temsilcileri ile birlikte aydınlatma sektörü değerlendirilmiş AGİD’in dönem faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir.

       
   


  KASIM 2013

     

  “7. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu” 21-22 Kasım 2013 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi.

  ATMK’nin TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ile birlikte 2001 yılından beri her iki yılda bir düzenlediği “Ulusal Aydınlatma Sempozyumu”nun yedincisi İzmir’de 21-22 Kasım 2013 tarihlerinde “3. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi” kapsamında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

  Aydınlatmanın kontrolü gibi güncel konuların ele alındığı, ağırlıklı olarak yine LED teknolojisinin tartışıldığı sempozyumda 5’i özel sektör temsilcileri tarafından yapılan uygulamalı sunumlar, 2’si “aydınlatma sistemlerinde kontrol ve yönetim” konulu yabancı çağrılı konuşmalar olmak üzere, toplam 23 adet bildiri sunuldu. ATMK yönetim kurulu ve üyelerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen Sempozyumda Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sermin Onaygil, “3. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi”nin genel açılış oturumunda yaptığı konuşmasında, aydınlatmanın interdisipliner yapısına dikkat çekerek ATMK’nin çalışmalarından örnekler verdi.

  Sempozyum kitabına basılan 15 bilimsel bildirinin 10 tanesi ATMK üyeleri tarafından hazırlanıp sunuldu. “Enerji Verimliliği ve LED’li Yol Aydınlatması” başlıklı panelde Başkanımız Prof. Dr. Sermin Onaygil panelist olarak yer aldı. Onursal Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Şener Küçükdoğu ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Prof. Dr. Sermin Onaygil, Prof. Dr. Rengin Ünver, Prof. Dr. Alpin Köknel Yener sempozyumda oturum başkanlığı görevlerini üstlendiler.

  Kongre ve Sempozyuma paralel olarak gerçekleşen Sergi’de ATMK üyesi firmalarımızın katılımı ve stand düzenleri son derece başarılı oldu.  ATMK Yönetim Kurulu olarak, TMMOB EMO İzmir Şubesi ile iki yıllık bir sürede, genelde İzmir’de bir çok kez toplantılar yaparak hazırladığımız “7. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu”na üyelerimizin sağlamış oldukları çok değerli katkılar için teşekkürlerimizi sunuyoruz.   

     

  Başkanımız Prof.Dr. Sermin ONAYGİL'in açılış konuşması için tıklayınız...


     

     

   

  EYLÜL 2013

  Türkiye, Krakow’da düzenlenen “12. Lux Europe Uluslararası Aydınlatma Kongresi” nde ATMK Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer üyelerimizden oluşan kalabalık bir heyet tarafından temsil edilmiştir.

  ATMK, Avrupa’daki aydınlatma alanındaki araştırmacıların bir araya gelip kurdukları “Lux Europe” organizasyonuna 1997 yılında üye olmuş ve o tarihten itibaren de Onursal Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Ş. Küçükdoğu tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak temsil edilmiştir.

  Organizasyon, her dört yılda bir farklı bir Avrupa ülkesinin evsahipliğinde en yeni araştırmaların sunulduğu geniş katılımlı bir Kongre düzenlemektedir. Bir önceki “11. Lux Europe Uluslararası Aydınlatma Kongresi” 2009 yılında İstanbul’da Komitemiz evsahipliğinde gerçekleşmişti.  “12. Lux Europe Uluslararası Aydınlatma Kongresi” de bu yıl 17 – 19 Eylül 2013 tarihlerinde Polonya’nın Krakow şehrinde düzenlendi. Komitemiz, ülkemizin en iyi şekilde temsil edilebilmesi için gerekli tüm duyuru ve destekleri yapmaya gayret etmiş ve Türkiye’den 11 bildiri konferans programında yer almıştır. ATMK Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer üyelerimizden oluşan heyetimiz ülkemizi kalabalık bir katılım ile en iyi şekilde temsil etmişlerdir. 
       

  Krakow’da gerçekleştirilen “Lux Europe Yönetim Kurulu Toplantısı”nda temsilcimiz Prof. Dr. Mehmet Ş. Küçükdoğu bir dört yıllık periyot için yeniden Yönetim Kurulu üyeliğine oy birliği ile seçilmiştir. Bir sonraki ““13. Lux Europe Uluslararası Aydınlatma Kongresi”nin 2017 yılında Slovenya'nın Ljubljana kentinde düzenlenmesine karar verilmiştir. 

       

  ATMK, China Association of Lighting Industry (CALI) ve Guangdong Lighting Trade Assosiation (Glta) ile “memorandum” imzaladı.

  Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sermin ONAYGİL, Çin’in Guanddong bölgesinde Nisan 2013 tarihinde kurulan ve şu an 200 üyesi bulunan “Guangdong Lighting Trade Assosiation” ın daveti üzerine, 28 Eylül 2013 tarihinde “China Association of Lighting Industry” ve “Guangdong Lighting Trade Assosiation” tarafından düzenlenen “Global Lighting Market Development Forum”a katıldı. Türkiye’nin Komitemiz nezdinde temsil edildiği Forum’da ülkemiz dışında Polonya (Polish Association of Lighting Industry Başkanı Marek Orlowski), İtalya (Italian Association of Lighting Industry Başkanı Prof. Dalia Gallico ve Luciano Pagani) ve Arjantin (The Argentinean Lighting Association Başkan Yardımcısı Dr. Leonardo Assaf) temsilcileri de yer aldı. Sermin Onaygil, “An Overlook to the Turkish Lighting Sector” başlıklı sunumunda, Türkiye’de aydınlatma sektörünün finansal gücü, projelerde uygulanan standart ve yönetmelikler ile LED’li yol aydınlatması uygulamaları hakkında bilgiler verdi. Başkanımız ayrıca, Türkiye’de aydınlatma alanında yapılanmış olan ATMK ve AGİD organizasyonlarını tanıtarak, ATMK’nin ulusal ve uluslararası faaliyetlerini açıkladı. Forumun sonunda işbirliği amaçlı bir “memorandum” imzalandı. Sözkonusu memorandum’un forumda temsil edilemeyen ABD, Avustralya, Kanada, Kolumbiya, Güney Afrika ve İspanya tarafından da imzalanacağı açıklandı. 

  28 Eylül 2013 Cumartesi günü Guangzhou Chateau Star River Hotel’de 14.00 – 17-45 saatleri arasında gerçekleştirilen Forum’un ardından, gece düzenlenen ve  500 kişinin yer aldığı “Kuruluş Kutlaması Yemeği”ne İtalya, Arjantin, Polonya ve İngiltere Konsolosları ile Türk Konsolosluğu Ticari Ataşesi Sn. Hasan KÖSE katılmışlardır. Sn. Hasan KÖSE eli ile Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sermin ONAYGİL’e teşekkür plaketi takdim edilmiştir.

  Grup, 29 Eylül 2013 Pazar günü sayıları 8000’e ulaşan aydınlatma ile ilgili fabrikanın ve 3000 civarında aydınlatma armatürü üreticisinin bulunduğu “Aydınlatma Şehri” olarak adlandırılan Guzhen’i ziyaret etmiştir. Aydınlatma armatür üreticilerinin satış mağaza ve show-room’larının yer aldığı “Star Alliance” merkezini ve Aydınlatma Patent Bürosu’nu gezen ülke temsilcileri, Belediye Başkanı tarafından da kabul edilmişlerdir.    

  Başkanımız Prof. Dr. Sermin ONAYGİL'in sunuşu için tıklayınız...

     
   

  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Rengin Ünver, 26 Eylül 2013 tarihinde gerçekleşen "9. Uluslararası LED Sistemleri, Teknolojileri, Uygulamaları ve LED Aydınlatma Fuarı"nın açılış töreninde ATMK adına katılımda bulunmuştur.

   

  Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıs Prof. Dr. Rengin Ünver 26-28 Eylül 2013 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde Marmara Tanıtım Fuarcılık tarafından düzenlenen 4. LED Yarışması ve 5. LED Konferansı’nın Danışma ve Bilim Kurul’unda yer almışlardır.

  Prof.Dr. Rengin ÜNVER'in açılış konuşması için tıklayınız...

     
     

  LED FUARI 2013_basın bülteni için tıklayınız...

  TEMMUZ 2013

  ATMK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. F. Rengin ÜNVER, 04-07 Temmuz 2013 tarihleri arasında İngiltere’nin Leeds kentinde düzenlenen Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE; Commission Internationale de L’Eclairage) Bölüm 1 ve Teknik Komite toplantılarına Türkiye Temsilcisi olarak katılımda bulunmuştur.
  "Görevlendirme Faaliyet Raporu"na ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız..

  NİSAN 2013

  “Aydınlatmada Güncel Yaklaşımlar ve LED” özel konusu ile “9. Ulusal Aydınlatma Kongresi” 19-20 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde (İDTM) gerçekleştirildi.

   

   


  Aydınlatmanın araştırma, tasarım, uygulama, üretim gibi değişik alanlarında çalışan akademisyen, kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirmek, karşılıklı bilgi, deneyim aktarımını sağlamak ve yeni gelişmeleri ortaya koymak amacıyla düzenlenen 9. Ulusal Aydınlatma Kongresi’nde; Görme ve Renk, Işık ve Işınımın Fiziksel Ölçümü, İç Aydınlatma, Dış Aydınlatma, Ulaşımda Aydınlatma ve Sinyalizasyon, Fotobiyoloji ve Fotokimya, Görüntü Teknolojisi ve Aydınlatmanın diğer konularının (terminoloji, eğitim, aydınlatma ekonomisi, ışık kaynakları, aydınlatma armatürü vb.) yanı sıra “Aydınlatmada Güncel Yaklaşımlar ve LED” özel konusu ele alındı.

   

   


  Kongrenin 8 oturumunda 29  sunumlu bildiri, 13 sunumlu poster 5 uygulama sunuşu olmak üzere toplam 47 konuşmanın yanı sıra “LED’li Yol Aydınlatması ve Enerji Verimliliği” konulu panel gerçekleştirildi.

  Başkanımız Prof.Dr. Sermin ONAYGİL'in panel sunuşu için tıklayınız...

   

   


  19 Nisan 2013 Cuma akşamı düzenlenen “Geleneksel ATMK Yemeği”nde üyelerimize “Üyelik Beratları” takdim edildi.

   

   

   

   

   


  Aydınlatma Bilim Alanına yapmış oldukları değerli katkılarından dolayı ATMK Onur Üyeleri Prof. Dr. Muzaffer ÖZKAYA ve Prof. Şazi SİREL’e teşekkür plaketleri sunuldu. 

   


  Geleneksel ATMK Yemeği”nde 9. Ulusal Aydınlatma Kongresi'ne katkı sağlayan; 

  NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri A.Ş.,

  Osram Ampul Ticaret A.Ş.,

  Pelsan Aydınlatma San. ve Tic. Ltd. Şti.  

  Türk Philips Aydınlatma Tic. ve San. A.Ş.’ye teşekkür plaketleri verildi.


   

  9.Ulusal Aydınlatma Kongresi Düzenleme Kurulu ve Sekretarya Üyeleri....

  Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE)’nin 14 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen Genel Kurul Toplantısı'nda ve 100. kuruluş yıldönümü etkinliklerinde Milli Komitemiz temsil edildi.

  Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE)’nin 14 Nisan 2013 Pazar günü Paris’de gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı’nda ülkemiz Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sermin Onaygil tarafından temsil edilmiştir. Komitemizin 17 yıldan beri üye olduğu CIE, bu yıl 100. kuruluş yıldönümünü kutlamıştır. Komisyonun Yönetim Kurulu’nun başkanlığında 37 üye ülkenin temsilcileri ile iki yılda bir yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda idari, mali, teknik ve bilimsel faaliyetleri hakkında bilgiler verilip, tartışma olanakları sağlanmaktadır. Tam gün süren toplantının son bölümünde bu yıl, daha önceki dönemlerde CIE Başkanlığı yapmış olanlara teşekkür edilip, toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirilmiş ve toplantı sohbet ortamı yaratılan bir kokteyl ile sona ermiştir.

   

   

   

   


   

   

  MART 2013

  AYSEM 7 YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

  21-24 Kasım 2013 tarihinde III. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi kapsamında VII. Ulusal Aydınlatma Sempozyumu İzmir’de gerçekleştirilecektir. 

  “Ulusal Aydınlatma Sempozyumu”nun 7.cisi 21-24 Kasım 2013 tarihleri arasında İzmir’de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. EMO İzmir Şubesi ve ATMK işbirliği ile düzenlenecek Sempozyum’a ilişkin olarak hazırlık çalışmaları kapsamında 5 Mart 2013 tarihinde İTÜ Enerji Enstitüsü’nde Yürütme Kurulu Toplantısı düzenlenmiştir.

  Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Sermin Onaygil ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Rengin Ünver, Sempozyum Yürütme Kurulu üyelikleri nedeni, 2012 yılı içinde üç kez İzmir’de düzenlenen toplantılara katılmışlardır. Sempozyum Bilim Kurulu da tamamen Komitemiz Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmaktadır.

   

  ŞUBAT 2013

  Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü’nün 19-21 Şubat 2013 tarihleri arasında, YTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlediği “9. RLC Günleri“ kapsamında, 20 Şubat 2013 günü ATMK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Rengin Ünver’ in moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Aydınlatma Paneli” nde, 

  ATMK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Rengin Ünver  “Aydınlatmada Dün, Bugün Yarın?”

  ATMK Yönetim Kurulu Üyesi  Elk. Müh. Kevork Benlioğlu  “Türkiye’de ve Dünyada Aydınlatma Sektörünün Durumu”,

  ATMK Kurumsal Üyesi Pelsan Aydınlatma’dan Bülent Şener “LED Armatür Tasarımı”,

  ATMK Kurumsal Üyesi Tekfen Endüstri’den Dimitri Daravanoğlu “Retrofit Lambalar”

  konulu sunumlarını yaparak, aydınlatma alanındaki bilgi ve gelişmeleri katılımcılar ile paylaşmışlardır.

   

   

   

   

   

   

  OCAK 2013


  Kuruluşumuzun amaçları doğrultusunda gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizi, her yıl siz değerli üyelerimizin görüşlerine sunmaktayız. Yönetmeliğimizin 6. Maddesi uyarınca, her yıl Ocak ayında düzenlediğimiz ATMK Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın, bu yıl da 18.si 24 Ocak 2013 Perşembe günü saat 17:00’da İstanbul Teknik Üniversitesi, Taşkışla Mimarlık Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Aydınlatma Türk Milli Komitesi’nin yıl içerisindeki faaliyetleri ve buna paralel olarak mali bütçesi, üyelerimizin görüş ve onayına sunulmuştur. 

  ATMK’nın 2012 yılı faaliyet raporu için tıklayınız… 

  ATMK 18.Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı için tıklayınız...

  Program içerisinde yer alan 2012 yılı faaliyet raporuna ilişkin Başkanımız Prof.Dr. Sermin ONAYGİL’in sunumu için tıklayınız…

   

   

    Belgeler   

  ONAYGİL_SUNUM_30 Mart 2017
  PSL-FİBERLİ Eğitim Semineri Basın Bülteni
  FİBERLİ SEMİNER BASIN BÜLTENİ
  2017 YILI FAALİYET RAPORU
  2017 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ